top of page

dafnatalmon.com

אתר צילום ואמנות: מידע לגבי נגישות
 

לאחר שערכתי בדיקה, אני מאמינה שאני פטורה מהנגשת האתר כי אני לא מספקת שירות ציבורי. אני מאמינה שאני פטורה מהנגשת האתר כי אני הקמתי אותו לפני 26.10.2017 והמחזור הממוצע שלי בשלוש השנים האחרונות היה פחות ממיליון ש"ח ולכן תקנה 35ו(ט) חלה עליי ולכן איני חייבת בביצוע נגישות כלשהי.

 

ככל שאתה חולק על הפרשנות שלי אנא פנה אליי בכתובת הדואר האלקטרוני dafna.talmon@gmail.com עם הסיבות מדוע ואבחן את הנושא.

bottom of page